P e s t o v a t e ľ s k á P Á L E N I C A s t r a d í c i o u v O C H O D N I C I

PESTOVATEĽSKÁ

P á l e n i c a O C H O D N I C A

Pálenica v OCHODNICI siaha svojou históriou až do roku 1971. Od roku 2005 bola  zatvorená a budova dlho chátrala. V roku 2011 však došlo k úplnej rekonštrukcií, umiestneniu najmodernejších technologických zariadení spĺňajúcich tie najprísnejšie požadavky na kvalitu vyrobeného destilátu v pestovateľskej pálenici.

Zápis termínu:
Pondelok – Piatok
Júl – Október (18:00-19:00)
November – Marec (16:00-17:30)
Kontakt : 0905 568 997

CENNÍK

P Á L E N I A

Cena pálenia zahŕňa použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie, prácu obsluhy zariadenia, likvidáciu výpalkov a režijné náklady prevádzkovateľa.

Cena za služby a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

50%

Rozpis sumy za vypálenie
6
75
za 1 liter destilátu
  • Ovocný kvas v objeme 300 litrov
  • Spotrebná daň za 1 liter : 3,73 €
  • Poplatok za pálenie bez DPH : 2,52 €
  • DPH 20% : 0,50 €

100%

Rozpis sumy za vypálenie
13
50
za 1 liter absolutu
  • Ovocný kvas v objeme 300 litrov
  • Spotrebná daň za 1 liter : 7,45 €
  • Poplatok za pálenie bez DPH : 5,04 €
  • DPH 20% : 1,01 €
GALÉRIA

P Á L E N I C E

Na snímkach vedúci Pálenice Martin Turčák počas pálenia v Pestovateľskej Pálenici v obci OCHODNICA, okres Kysucké Nové Mesto dňa 11. októbra 2019.

Prehrať video
Na videu pracovník Pálenice Radoslav Šadlák počas pálenia v Pestovateľskej Pálenici v obci OCHODNICA, okres Kysucké Nové Mesto dňa 04. septembra 2022.

V roku 1971 sa z podnetu dedinskej organizácie Zväzu ovocinárov a záhradkárov rozbehla výstavba pálenice. Stredoslovenské konzervárne a liehovary Liptovský Mikuláš, š.p. ako investor stavby spolu s MNV, aktívnymi členmi spomínaného zväzu a ďalšími občanmi odovzdali tento objekt do užívania už v nasledujúcom roku, aby nielen občanom Ochodnice a okolitých obcí, ale aj záujemcom z blízkych okresov slúžila na spracovanie prebytkov ovocia a výrobu produktu, ktorý síce s mierou ale predsa patrí k životu.

História

P Á L E N I C E